ส่วนของสมาชิก

หลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลวงพ่อวัดปากน้ำ

หน้าหลัก » ประวัติพระเกจิ » หลวงพ่อวัดปากน้ำ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

พระมงคลเทพมุนี หรือ “สด จนฺทสโร” เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกายในบรรดาหมู่ผู้ศรัทธานับถือมักเรียกท่านด้วยชื่อ "หลวงพ่อวัดปากน้ำ” เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นต้นกำเนิดของการปฏิบัติกรรมฐานตามแนววิชชาธรรมกาย ซึ่งนับเป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

ประวัติ

วัยเด็ก
ท่านเกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427 ตรงกับวันศุกร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปีวอก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณ บ้านสองพี่น้อง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตรงกันข้ามกับวัดสองพี่น้อง เป็นบุตรของนายเงิน นางสุดใจ มีแก้วน้อย มีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 5 คน

เริ่มเรียนหนังสือกับน้าชายที่บวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดสองพี่น้อง หลังจากนั้นย้ายมาอยู่ ณ วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในความปกครองของพระอาจารย์ทรัพย์ ปรากฏว่าเป็นผู้สามารถเรียนอ่านภาษาขอมได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพค้าขาย

บรรพชาและอุปสมบท
เมื่ออายุครบพรรษาบวช คือ 21 ปี ท่านก็ได้บวชเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2449ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีฉายาว่า จนฺทสโร มีพระอาจารย์ดี วัดประตูศาล เป็นพระอุปัชฌายะ พระครูวินยานุโยค เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์คู่สวด เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่วัดสองพี่น้อง 1 พรรษา ปวารณาพรรษาแล้ว เดินทางมาจำพรรษา ณ วัดพระเชตุพน กรุงเทพฯ เพื่อเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อไปท่านตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย และพระบาลีจากพระไตรปิฎก อย่างจริงจัง ท่านเป็นผู้มีวิริยอุตสาหะในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ

เมื่อปี พ.ศ. 2459 หลวงพ่อสดกลับไปวัดปากน้ำ รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ. 2463

ละสังขาร
ท่านเริ่มอาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2498 มีอาการขึ้นๆ ลงๆ มาตลอดหลังจากได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ “พระมงคลเทพมุนี” เมื่อปี พ.ศ. 2500 อาการของโรคเพิ่มมากขึ้น แต่กำลังใจของท่านนั้นเข้มแข็ง ไม่แสดงอาการรันทดใจใดๆ การต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มเสมอ

หลวงพ่อสด อาพาธได้ประมาณ 2 ปีเศษ จึงถึงแก่กาลมรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ ตึกมงคลจันสร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 เวลา 15.05 น. สิริอายุได้ 75 ปี พรรษา 53

คำสอน

หลวงพ่อสดท่านเป็นองค์ปฐมบรมครูแห่งวิชชาธรรมกาย วิชชาธรรมกายนี้แม้นดำรงอยู่ครั้งพุทธกาลและสืบทอดกันมาอีกระยะหนึ่ง แต่ก็ว่างเว้นไป มิได้มีผู้สอนวิชชานี้อีก นับเป็นระยะเวลายาวนาน จวบจนถึงสมัยที่หลวงพ่อได้บรรลุและนำมาเผยแผ่สอนใหม่ ให้มีผู้เข้าถึง รู้ เห็น และเป็น สืบพระพุทธศาสนากันต่อๆ ไปอีกอย่างถูกต้องโดยสัมมาทิฏฐิ ตรงตามความเป็นจริงและสัมฤทธิ์ผลโดยกว้างขวาง

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติจนเห็นธรรมนั้น ย่อมจักต้องเห็นพระพุทธเจ้าด้วยว่าธรรมกายนั้นคือพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าคือธรรมกาย ย่อมเห็นธรรมตรงตามพระพุทธพจน์ว่า “โย โข วกฺกลิ ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ - ดูกรวักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต ผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม” และดังพระพุทธพจน์ว่า “ตถาคตสฺส วาเสฏฺฐ เอตํ ธมฺมกาโยติ วจนํ - ดูกรวาเสฏฐะ ธรรมกายนี้เป็นชื่อของตถาคต”

คาถาบูชาหลวงปู่สด

(ตั้งนะโม 3 จบ)
โยธะ จันทะสะโร ธัมมะ กายัสสะ กุสะโล วะโร คุณาธิโก มะหาเถโร สิเรนะตัง นะมามิหัง นะมะการานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

พระเครื่องหรือเหรียญที่สร้าง

วัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้น จะใช้วิธีทำสมาธิภาวนาตามหลักวิชา “ธรรมกาย” ซึ่งล้วนเป็นที่นิยมสะสมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “พระผงของขวัญ” หรือที่เรียกว่า "พระวัดปากน้ำ" เป็นพระเนื้อผง ที่ท่านสร้างขึ้นเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและการกุศลต่างๆ ในวัด มี 3 รุ่น คือ พระวัดปากน้ำรุ่นแรกรุ่นสอง และรุ่นสาม ปัจจุบันนับเป็นพระพิมพ์ที่หายากและเป็นที่ต้องการสำหรับนักนิยมสะสมพระเครื่องอย่างมาก โดยเฉพาะรุ่นแรกสนนราคาจึงค่อนข้างจะสูงทีเดียว

นอกจากนี้มีเหรียญออกมาอีกหลายรุ่น

  • รูปล็อกเก็ต (เข็มกลัด) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 มีทั้งรูปสีและขาวดำ แจกเฉพาะศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้น
  • เหรียญดวงสมภพ หรือดวงปริศนาธรรมกาย ปี 2499 เป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หูในตัว
  • เหรียญรุ่นถวายภัตตาหาร ปี 2500 เป็นเหรียญรูปไข่ หูในตัว ได้รับความนิยมสูงสุดกว่าเหรียญทุกรุ่น
  • เหรียญหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญธนบุรี ปี 2500 เป็นเหรียญรูปไข่ หูในตัวขนาดเล็กกว่ารุ่นถวายภัตตาหารเล็กน้อย
  • เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อสดจัดสร้างกันหลายรุ่นหลายแบบ ทั้งที่ท่านสร้างเองปลุกเสกเองและสร้างหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้ว

พระพุทธคุณของวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดหรือเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี เป็นที่เลื่องลือปรากฏทั้งด้านเมตตามหานิยม มหาลาภ และแคล้วคลาด โดยเฉพาะด้านแคล้วคลาด จนมีคำกล่าวถึงพระพุทธคุณของท่านว่า “ถ้าท่านมีพระวัดปากน้ำอยู่กับตัวแล้ว.....ในน้ำไม่ตาย บนบกไม่ตาย กลางอากาศไม่ตาย ลาภผลไม่ขาดมือ และมีค่าเท่ากับสมบัตินับพันล้าน หรือมุ่งหวังสิ่งใดก็ให้อธิษฐานเถิดจักเกิดสัมฤทธิผลทุกประการ”

แต่ประการสำคัญก็คือ ผู้นั้นต้องสามารถปฏิบัติให้เข้าถึงองค์พระให้ได้ก่อน ด้วยการทำสมาธิจนนิมิตเห็นองค์พระใสเป็นแก้ว และสามารถกำกับขนาดใหญ่เล็กได้ตามต้องการ พร้อมท่องพระคาถาภาวนากำกับองค์พระว่า “สัมมา อะระหัง”

ที่มาพระเครื่อง: http://www.aj-ram.com/view/หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ