ส่วนของสมาชิก

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

หน้าแรก » เที่ยววัดทำบุญ » ภาคเหนือ » วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติ

เชื่อกันว่ายอดเขาที่เป็นที่ตั้งขององค์พระเจดีย์ เดิมเป็นที่อยู่ของฤาษีนามว่า “สุเทวะ” แปลว่า เทพเจ้าที่ดี ในภาษาบาลี เพราะเช่นนั้นดอยนี้จึงได้ชื่อว่า “ดอยสุเทพ” ซึ่งมาจากชื่อของฤาษี สุเทวะนั่นเอง

พระธาตุดอยสุเทพสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1926 ในรัชสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงแห่งเมืองเชียงใหม่ลำดับที่ 6 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงอัญเชิญมาจากเมืองศรีสัชนาลัย โดยมีตำนานเล่าขานว่าพระองค์ทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็น 2 ส่วน องค์แรกอัญเชิญบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายตำแหน่งที่จะสร้างพระธาตุ โดยอัญเชิญขึ้นหลังช้างมงคลหากช้างเชือกนั้นหยุดลงที่ตำแหน่งไหนก็จะสร้างพระธาตุที่ตำแหน่งนั้น ซึ่งช้างเชือกนั้นได้หยุดตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ โดยทำทักษิณาวัตร (เวียนขวา) สามรอบก่อนที่จะล้มลงเสียชีวิต พระองค์จึงทรงรับสั่งให้สร้างพระธาตุเพื่อประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพนั่นเอง

ความสำคัญ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นอารามหลวง 1 ใน 4 ของจังหวัดเชียงใหม่ ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะแมอีกด้วย

สถาปัตยกรรม

องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 10.20 x 10.20 เมตร ตัวเจดีย์เป็นรูปทรงระฆังคว่ำ แต่มีลักษณะไปในทาง 8 เหลี่ยม มีทางขึ้นพระธาตุเป็นบันไดปูนรูปปั้นนาคเจ็ดเศียร

การเดินทางเพื่อเข้าชมพระธาตุดอยสุเทพมีได้ 2 ทาง คือ

 1. บันไดนาคเป็นทางขึ้นพระธาตุด้วยการเดิน จำนวนขั้นบันได้ทั้งหมดคือ 306 ขั้น ตัวบันไดเป็นปูนมีรูปปั้นนาคเจ็ดเศียรที่หัวบันได นับเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ สามารถเดินทางขึ้น-ลง ได้ตลอดทั้งวัน แต่จะมีการตั้งด่านตรวจของอุทยานฯ ช่วงเวลา 20:00 – 06:00 น.
 2. รถรางไฟฟัาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 – 18:00 น. ราคาขึ้น-ลงต่อเที่ยว คนละ 20 บาท(คนไทย) และ 50บาท (ชาวต่างชาติ) หากเดินทางไปหลังเวลา 18:00 น. ต้องขึ้นทางบันไดเท่านั้น

ที่อยู่

ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-295-000

เวลาเปิดทำการ

6:00-17:00 น.

พิกัด GPS (Google Map)

ละติจูด: 18.804912 | ลองติจูด: 98.922064

ค่าเข้าชม

คนไทย – ฟรี / ชาวต่างชาติ คนละ 30 บาท

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว
จากบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ถนนห้วยแก้ววิ่งตรงตามทางหลัก (ทางหลวงหมายเลข 1004) ผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สวนสัตว์เชียงใหม่  ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วต่อไปจะเป็นถนนคดเคี้ยวขึ้นเขา ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตรจากเชิงดอย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

รถโดยสารสาธารณะ
มีคิวรถสองแถวประจำทาง (หรือที่เรียกกันว่า “รถแดง”) อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้วให้บริการระหว่างเวลา 05:00-17:00 น. ราคาค่าโดยสาร 40 บาท ต่อเที่ยว ต่อคน

วิธีการบูชา

มีความเชื่อว่าเมื่อมาสักการะและอธิษฐานขอพรที่พระธาตุดอยสุเทพ จะทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องที่หวัง ผ่านอุปสรรค แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ ไปได้

สิ่งสักการะพระธาตุ    ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป เทียน

วิธีสักการะ             เดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ตนเองปรารถนา

คาถาบูชาพระธาตุดอยสุเทพ
ตั้งนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3  จบ)
สุวรรณณะเจติยังเกชาวะระ มัตถะลุงคังวะรัญญะสุเทเวหิ สัพพบูชิตัง นะราเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าขอกราบสักการะวันทาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พระธาตุดอยสุเทพนี้ ข้าพเจ้าขอสักการะวันทาพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ พระธาตุดอยสุเทพนี้ และสักการะ ท่านวาสุเทพฤๅษี มหาฤๅษีที่มีฤทธิ์บารมี สักการะต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์ อันได้แก่ เทวาผู้มีฤทธิ์ มีมหิทธิเดชานุภาพ ที่รักษา ขอพรอันประเสริฐ จงเกิดขึ้นแก่ (ระบุชื่อคนที่ต้องการ) จากนี้จงรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ เจริญก้าวหน้า ในมงคลวาสนา อันประกอบด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา หากมิงอมืองอเท้าแล้วไซร้ ประกอบกิจอันใด จงมีบารมีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุดอยสุเทพ ตลอดจนทวยเทพเทวา วาสุเทพมหาฤๅษี คุ้มครองพิทักษ์รักษา ประสิทธิ์ประสาทพระพรอันเป็นมงคล บันดาลดลให้เกิดความสำเร็จทุกประการในสิ่งที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรม ตั้งแต่บัดนี้ สืบไปเบื้องหน้าด้วย เทอญ

แนะนำ
ควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ เพราะแต่ละทิศให้อานิสงส์ที่แตกต่างกัน และยังมีคำนมัสการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย

ทิศเหนือ        ขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ
คำนมัสการองค์พระธาตุด้านทิศเหนือ “ปะถะมัง อุปัชฌัง คาหาเปตะวา ปัตตะจีวะรัง ยังยัง ฌาตังตัง สังฆมัชเฌ ปุจฉาสวานะ

ทิศใต้            ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในพระพุทธศาสนา
คำนมัสการองค์พระธาตุด้านทิศใต้ “ปิตะกะตะเย สาสะนิยา นิเกติ

ทิศตะวันออก  ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์
คำนมัสการองค์พระธาตุด้านทิศตะวันออก “ปัญญาวะสมิง เยวะจันทิมา ทาวัยยะ

ทิศตะวันตก    เคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ
คำนมัสการองค์พระธาตุด้านทิศตะวันตก “โมณะ ปะถะ มะวะลัง ปาปายะฌานัง อะระหัง สังฆะ โสปานัง”

สิ่งที่น่าสนใจควรแวะชมและถ่ายรูป

 1. บันไดนาค หัวบันไดปูนปั้นที่เป็นรูปนาค 7 เศียร แล้วเห็นบันไดทอดยาวไปด้านบน เป็นภาพที่สวยงามไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
 2. จุดชมวิว เป็นจุดที่สามารถเห็นเมืองเชียงใหม่ได้เกือบทั้งเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืน จะมองเห็นแสงไฟนับหมื่นดวงตัดกับท้องฟ้ามืดดำ จัดเป็นภาพที่สวยงามน่าบันทึกเก็บไว้เป็นอย่างยิ่ง

อิ่มบุญอิ่มท้อง

 • ต๋อง เต็ม โต๊ะ อยู่ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 13 จัดเป็นอันดับ 1 ด้านอาหารเหนือ
  เมนูเด็ด: ออเดิร์ฟเมือง ไข่เจียบลาบเมือง แกงคั่วเห็ดถอบ ไส้อั่ว หมูสามชั้นทอดน้ำปลา รายละเอียด...
 • ก๋วยจั๊บน้ำข้น อยู่บริเวณใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บนถนนจาบาน จัดเป็นอันดับ 1 ด้านร้านอาหารจานเดียวจากเว็บ wongnai
  เมนูเด็ด: ก๋วยจั๊บน้ำข้น หมูกรอบ ไส้เปล่า รายละเอียด...
 • กู โรตีและชาชัก อยู่ถนนนิมมานเหมินทร์ตรงข้ามปากซอย 3 เป็นอันดับ 1 ด้านอาหารหวาน
  เมนูเด็ด: โรตีทิชชู่วิปครีมฝอยทอง ชาชัก รายละเอียด...

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่เชิงดอยก่อนขึ้นมายังวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
 • น้ำตกห้วยแก้ว อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพียงแค่150 เมตร
 • สวนสัตว์เชียงใหม่ อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพียง 400 เมตร