ส่วนของสมาชิก

พระหลวงปู่เผือก

พระหลวงปู่เผือก

หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญพระพุทธ » พระหลวงปู่เผือก
Written by: seksan fundungnoen Posted in กรุพระ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ

"วัตถุมงคลของหลวงปู่เผือกมีมากมาย แต่ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมและเป็นที่นิยมสะสมมากที่สุดเห็นจะเป็น พระหลวงปู่เผือก รุ่นขุดสระ มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจทีเดียว"

25590415_04-1

หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรปราการและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ท่านได้พัฒนาและปรับปรุงวัดกิ่งแก้วให้เจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน และยังพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในส่วนของพระภิกษุสามเณรและกุลบุตรกุลธิดา โดยสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนประชาบาล และจัดหาครูมาทำการอบรมสั่งสอนอีกด้วย วัตถุมงคลของท่านยังคงได้รับความนิยมและแสวงหาอย่างสูงมาจนถึงปัจจุบัน

พระครูกรุณาวิหารี หรือที่รู้จักกันกันในนามหลวงพ่อเผือก เป็นชาวสมุทรปราการโดยกำเนิด เกิดที่บ้านคลองสำโรง ต.บางพลี เมื่อปี  พ.ศ.2412 อายุได้ 13 ปีเข้าเรียนหนังสือกับพระอาจารย์อิ่ม อินทสโร ที่วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จนอายุครบ 15 ปีก็กลับมาช่วยบิดามารดาทำนาทำสวน อายุ 18 ปี ถูกเกณฑ์เข้าเป็นทหารเรืออยู่ 2 ปี และเมื่ออายุครบบรรพชา จึงอุปสมบทที่วัดกิ่งแก้ว ได้รับฉายา “ปัญญาธโร” ท่านใฝ่ใจศึกษาภาษาไทยเพิ่มเติมจนแตกฉาน แล้วเริ่มศึกษาพระธรรมวินัย อักขระตัวขอม และปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระอาจารย์อิ่ม อินทรสโร เจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว เป็นผู้อบรมสั่งสอน เมื่อพระอาจารย์อิ่ม เจ้าอาวาสองค์เดิมมรณภาพลง ที่ประชุมสงฆ์และชาวบ้านต่างก็พร้อมใจกันลงมติให้หลวงปู่เผือกเป็นเจ้าอาวาสต่อ จึงทำหนังสือร้องขอไปทางกรมศาสนาก็ได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งขณะนั้นพระภิกษุเผือกมีอายุเพียง 30 ปี เท่านั้น หลังจากได้รับตำแหน่งท่านก็เริ่มทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกิ่งแก้ว และสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติม อาทิ พระอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง พระวิหาร ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทั้งด้านกำลังทรัพย์และแรงงาน จนวัดกิ่งแก้วสมบูรณ์และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป ท่านได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณร โดยท่านลงมือสั่งสอนเอง และว่าจ้างครูบาอาจารย์ที่มีความรู้จากกรุงเทพฯ มาสอน รวมทั้งมุ่งเน้นการปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุ อุบาสก และอุบาสิกา อีกด้วย นอกจากนี้ ท่านยังใส่ใจการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาแถบนั้นโดยจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้น ท่านได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมาจาก เจ้าคณะตำบลราชาเทวะ, พระสมุห์ฐานานุกรมของเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ, ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์, รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูกรุณาวิหารี และเป็นกรรมการสงฆ์ องค์การสาธารณูปการ ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นสมณศักดิ์สุดท้าย ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2501 สิริอายุได้ 89 ปี

3

วัตถุมงคลของหลวงปู่เผือกมีมากมาย ทั้งพระพิมพ์ พระปิดตา พระสมเด็จ เหรียญ รวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆ ซึ่งก็ล้วนเป็นที่นิยมสะสมของเหล่าลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนโดยถ้วนทั่ว โดยเฉพาะชาวสมุทรปราการ แต่ที่เรียกได้ว่าเป็นยอดนิยมและเป็นที่นิยมสะสมมากที่สุดเห็นจะเป็น “พระหลวงปู่เผือก รุ่นขุดสระ” มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจทีเดียว

มีเรื่องเล่าขานกันต่อๆ มาว่า มูลเหตุของการจัดสร้าง “พระหลวงปู่เผือก รุ่นขุดสระ” นี้ เนื่องจากบริเวณวัดกิ่งแก้วแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยคูคลองที่มีสวนล้อมรอบ เวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะขัง ประกอบกับหลวงปู่เผือกดำริจะสร้างโบสถ์ ท่านจึงขอแรงจากบรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านละแวกนั้นให้มาช่วยกันขุดดินนำไปถมในที่ลุ่ม และปรับพื้นที่ที่จะสร้างโบสถ์ ส่วนพื้นที่ที่ถูกขุดดินก็เป็นบ่อเป็นสระใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งมีให้เห็นอยู่จวบจนปัจจุบันนี้

ในการนี้ หลวงปู่เผือก จึงจัดสร้าง “พระหลวงปู่เผือก รุ่นขุดสระ” ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์และสินน้ำใจสำหรับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่มีน้ำใจมาร่วมแรงกันช่วยเหลืองานจนประสบผลสำเร็จ โดยทางวัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย พระหลวงปู่เผือก รุ่นขุดสระ จัดสร้างขึ้นเป็นหลายเนื้อหลายพิมพ์ทรง อาทิ เนื้อผง เนื้อว่าน เนื้อชินตะกั่ว ฯลฯ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก พิมพ์สามเหลี่ยม และพระปิดตา เป็นต้น ผู้ใดมีไว้สักการะบูชา ไม่ว่าพิมพ์ไหน ทรงไหน ก็ถือเป็นสิริมงคลทั้งสิ้น

โดย อ.ราม วัชรประดิษฐ์

ที่มา: www.aj-ram.com/view/พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ