ส่วนของสมาชิก

วัตถุมงคลเจ้าคุณ นรรัตนราชมานิต

วัตถุมงคลเจ้าคุณ นรรัตนราชมานิต

หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญพระพุทธ » วัตถุมงคลเจ้าคุณ นรรัตนราชมานิต
Written by: seksan fundungnoen Posted in กรุพระ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

วัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

"วัตถุมงคลทุกชิ้นของท่านล้วนเอนกอนันต์ด้วยคุณค่าทั้งด้านจิตใจและพุทธคุณอันล้ำเลิศทั้งสิ้น"

25590414_03-1

พระยานรรัตนราชมานิต หรือ ท่านธมมวิตกโกภิกขุ  หรือที่ค้นหูกันในนาม“เจ้าคุณนรฯ” นับเป็นปูชนียบุคคลตัวอย่างที่เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นถึงความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุด ท่านเป็นข้าราชบริพารในพระราชสำนักสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความวิริยะมานะและพากเพียร เป็นยอดแห่งความกตัญญู มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสถานภาพของตน ตั้งแต่ยังเยาว์ จนเข้ารับราชการ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในที่สุด

พระยานรรัตนราชมานิต เป็นบุตรคนแรกของพระยานรราชภักดี เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2440 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ท่านจบการศึกษาชั้นประถมที่วัดโสมนัสฯ ระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นแรก และได้เป็นที่หนึ่งมาโดยตลอด ทั้งที่ตัวท่านเองอยากเรียนวิชาการแพทย์ แต่บิดาซึ่งเป็นนักปกครองอยากให้เรียนวิชาการปกครองเพื่อสืบตระกูล ท่านก็สามารถทำได้ดีเป็นที่หนึ่ง ท่านมักกล่าวเสมอว่า “ในชีวิตคนเรา ถ้าทำอะไรให้เป็นหนึ่งแล้วมักจะดีเสมอ เมื่อจะทำงานหรือสิ่งใดก็ต้องทำใจให้เป็นหนึ่ง มุ่งอยู่ในงานนั้นจนสำเร็จ แม้การทำสมาธิก็คือการทำจิตให้เป็นหนึ่ง คือ เอกัคตา” และตัวท่านเองก็ดำเนินตามครรลองดังที่กล่าวเสมอมา แม้กระทั่งการทำงานรับใช้ในพระราชสำนัก

ในวัยทำงานของพระยานรรัตนราชมานิต กับคำกล่าวยกย่องให้เป็น “ยอดกตัญญู” นั้น กล่าวคือ… เมื่อท่านจบการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ท่านได้เข้าซ้อมรบในฐานะเสือป่าในการซ้อมรบเสือป่าที่ค่ายหลวง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรับหน้าที่เป็นคนส่งข่าว ด้วยความที่ท่านมีรูปร่างเล็กและบอบบาง รัชกาลที่ 6 ทรงรับสั่งถามว่า “ตัวเล็กๆ อย่างนี้ ถ้านำข่าวไปแล้วถูกข้าศึกดักทำร้ายจะสู้ไหวหรือ” ท่านกราบบังคมทูลว่า “ต้องสู้กันดูก่อน ส่วนจะสู้ได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”ล้นเกล้าฯ ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างมาก จากนั้นมาชีวิตของท่านก็แปรผัน เนื่องด้วยล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 มีรับสั่งให้เข้ารับราชการในราชสำนักหลังจากเสร็จการซ้อมรบ และถ้ายังอยากรับราชการฝ่ายปกครองเมื่ออายุมากกว่านี้ก็จะโปรดฯ ให้เป็นเทศาฯ เสียทีเดียว ท่านจึงตามเสด็จเข้าไปอยู่ในวังนับแต่นั้นมา

 

ด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีความมานะ เมื่ออยู่ในวังท่านก็ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ด้านวิชาการป้องกันตัว ทั้งมวยไทย ฟันดาบ และยูโด นอกจากนี้ ท่านยังสนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์และโยคศาสตร์ ซึ่งทำให้ร่างกายของท่านล่ำสันแข็งแรงขึ้น แต่ท่านก็ยังไม่เลิกล้มความตั้งใจเมื่อครั้งยังเยาว์คือวิชาการแพทย์ ท่านจึงขวนขวายศึกษาจนได้รับความรู้ทางกายวิภาคอย่างแตกฉานในทุกสาขาวิชา

พระยานรรัตนราชมานิต มีความจงรักภักดีต่อล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ตั้งใจถวายการรับใช้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณอย่างใกล้ชิดไม่ขาดตกบกพร่องให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเลยแม้แต่ครั้งเดียว จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยและพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็น “พระยาพานทอง” ตั้งแต่อายุเพียง 25 ปี มีพระราชทินนามว่า “นรรัตนราชมานิต” อันแปลว่า “คนดีที่มีพระเจ้าแผ่นดินทรงยกย่องนับถือ” ซึ่งนับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดที่พึงได้รับ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระยานรรัตนราชมานิตจึงตัดสินใจบวชหน้าไฟอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันถวายพระราชทานเพลิงศพที่วัดเทพศิรินทราวาส จากนั้นท่านก็ครองผ้าเหลืองอบรมสั่งสอนธรรมะจนตลอดอายุขัย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2514 สิริอายุได้ 74 ปี พรรษาที่ 46 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 โดยเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองพระองค์

วัตถุมงคลของท่านธมมวิตกโกภิกขุ หรือ พระยานรรัตนราชมานิต ได้รับการยอมรับยกย่องและเป็นที่นิยมสะสมของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างสูง วัตถุมงคลทุกชิ้นล้วนเอนกอนันต์ด้วยคุณค่าทั้งด้านจิตใจและพุทธคุณอันล้ำเลิศทั้งสิ้น

โดย อ.ราม วัชรประดิษฐ์

ที่มา: www.aj-ram.com/view/วัตถุมงคลเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต