ส่วนของสมาชิก

เหรียญสิริจันโท

เหรียญสิริจันโท

หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญพระพุทธ » เหรียญสิริจันโท
Written by: seksan fundungnoen Posted in กรุพระ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส กทม.

"นับได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมาก มีความเป็นเลิศด้านพุทธคุณเป็นที่ปรากฏ จึงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสม"

25590412_03-1

“เหรียญสิริจันโท” หรือ “เหรียญพระอุบาลีคุณูปมาจารย์” แห่งวัดบรมนิวาส สร้างโดย “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงลือเลื่องเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยถ้วนทั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เหรียญรุ่นปี 2470” ซึ่งมีความเป็นเลิศเป็นที่ปรากฏในด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ จึงนับว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและใฝ่หาของบรรดานักนิยมสะสมเหรียญหนึ่งทีเดียว

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ถือกำเนิดที่บ้านหนองไหล จ.อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2399 ท่านรักการศึกษาหาความรู้มาตั้งแต่เด็กๆ พออายุได้ 13 ปี ก็บวชเป็นสามเณรที่วัดบ้านหนองไหล ต่อมาบิดามารดาได้นำมาฝากเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ม้าว เทวธัมมี วัดทุ่งศรีทอง (เป็นศิษย์ของรัชกาลที่ 4 ขณะที่ทรงผนวชอยู่) เมื่ออายุครบบวชในปี พ.ศ.2420 จึงอุปสมบทที่วัดทุ่งศรีทอง โดยพระอาจารย์ม้าว เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายา “สิริจันโท” จากนั้นได้เข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดพิชัยญาติ วัดเทพศิรินทราวาส และอีกหลายๆ สำนัก ในปี พ.ศ.2437 ท่านก็สอบได้เปรียญ 4 ประโยค ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาส ท่านเป็นพระเกจิที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นทั้งนักปราชญ์ นักเทศน์ นักปฏิบัติ และนักพัฒนาโดยพร้อมอย่างแท้จริง

ท่านมีอุปนิสัยพูดจริงทำจริง ตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวใคร มีความเชี่ยวชาญแตกฉานด้านวิปัสสนาธุระ เป็นพระนักเทศน์ที่มีโวหารชาญฉลาด ท่านได้แต่งตำราทางด้านวิปัสสนาธุระและมีลูกศิษย์เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย อาทิ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) วัดบรมนิวาส ศิษย์เอก, ครูบาศรีวิชัย วัดสวนดอก, พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต), ท่านพ่อลี วัดอโศการาม และพระอาจารย์ฝั้น เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังมีความชำนาญด้านการก่อสร้างอีกด้วย จึงเป็นผู้นำในการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่างๆ จึงเป็นที่เคารพเลื่อมใสอย่างยิ่งของลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ ท่านได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมา จนปี พ.ศ.2459 ได้เป็นที่พระธรรมธีรราชมหามุณี ได้ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนขึ้นเป็นพระราชาคณะที่ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์” ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2475 สิริอายุได้ 77 ปี

วัตถุมงคลของท่านทุกรุ่นล้วนเป็นที่นิยมสะสมของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและผู้นิยมสะสมเหรียญคณาจารย์ โดยเฉพาะรุ่นแรก “เหรียญสิริจันโท ปี 2470” ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ หูเชื่อม พิมพ์ด้านหน้า เป็นรูปพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ นั่งสมาธิเต็มองค์ ด้านล่างเป็นอักษรไทยว่า “สิริจันโท” ส่วนพิมพ์ด้านหลัง เป็น “ยันต์ข้าวหลามตัด 5 ช่อง” ลงอักขระขอมอ่านว่า “นะ มะ อะ อุ มิ” คำว่า “มิ” เป็นหัวใจศีล ส่วน “มะ อะ อุ” คือหัวใจพระไตรปิฎก

เหรียญสิริจันโท ปี 2470 นับได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมาก มีความเป็นเลิศด้านพุทธคุณเป็นที่ปรากฏ จึงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในแวดวงนักนิยมสะสม ผู้มีไว้ก็หวงแหนไว้บูชาและเป็นมรดกสืบทอด ทำให้เหรียญรุ่นนี้หาดูหาเช่ากันยากพอสมควร และสนนราคาก็ค่อนข้างจะสูงเอาการ

นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างอีก2 รุ่น คือ “เหรียญสิริจันโท รุ่น 2” จะมีรูปพญานาคหัวขึ้น และท่านนั่งเอียงตัวสมาธิเต็มองค์ ส่วนด้านหลังเหมือนกัน ส่วน “เหรียญสิริจันโท รุ่นที่ 3” สร้างเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพโดยจะสร้างเหมือนรุ่นแรก แต่มีรูปพญานาคหัวขึ้นอยู่ทั้งสองข้าง ด้านหลังเหมือนกัน รุ่นนี้ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งเป็นลูกศิษย์ร่วมปลุกเสกด้วย

โดย อ.ราม วัชรประดิษฐ์

ที่มา: www.aj-ram.com/view/เหรียญสิริจันโท วัดบรมนิวาส กทม.