ส่วนของสมาชิก

เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อทวดรุ่นแรก

เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อทวดรุ่นแรก

หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญพระพุทธ » เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงพ่อทวดรุ่นแรก
Written by: seksan fundungnoen Posted in กรุพระ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อทวด รุ่นแรก

"เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อทวด รุ่นแรก" หรือที่เรียกกันว่า "เหรียญหัวโต" ซึ่งนับเป็นการจัดสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500"

25590410_02-1

หลวงพ่อทวด หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่อดีต ถึงแม้ในสมัยนั้นยังไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคล แต่เมื่อมีผู้ไปกราบไหว้ขอพร มักได้สมดังปรารถนาด้วยพระบารมีและปาฏิหาริย์แห่งหลวงพ่อทวด จนถึง ณ ปัจจุบัน ชื่อเสียงของท่านก็คงยังเป็นที่เคารพศรัทธาและกล่าวขวัญในความศักดิ์สิทธิ์ เสมอมา การสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเริ่มในสมัยพระครูวิสัยโสภณ หรือหลวงพ่อทิม ธัมมธโร วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณะ) จ.ปัตตานี ผู้เคารพเลื่อมใสหลวงพ่อทวดอย่างมาก เมื่อเริ่มมีการสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดขึ้น ก็เป็นที่ปรากฏและยอมรับกันว่าผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อบูชาแล้ว ต่างประสบปาฏิหาริย์นานัปการ ทั้งเมตตามหานิยม โชคลาภ คงกระพันชาตรี แคล้วคลาด และยังสามารถอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคล และให้ประสบความสำเร็จในการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีครับผม

อัตโนประวัติของหลวงพ่อทิม วัดช้างให้ เกิดเมื่อปี พ.ศ.2455 ที่บ้านนาประดู่ จ.ปัตตานี ในวัยเด็กได้ศึกษาร่ำเรียนกับพระครูภัทรภรณ์โกวิท (พระแดง ธัมมโชโต) พออายุ 18 ปี บวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชจึงอุปสมบทที่วัดนาประดู่ ได้รับฉายา "ธัมมธโร" จำพรรษาได้ 2 พรรษา ท่านก็เดินทางไปศึกษาที่สำนักวัดมุจลินทวาปีวิหาร แล้วกลับมาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดนาประดู่ ปี พ.ศ.2484 ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะหรือวัดช้างให้ จนถึงปี พ.ศ.2493 จึงได้เป็นเจ้าอาวาส หลังจากนั้นท่านได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เรื่อยมาจนเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี พ.ศ.2509 ท่านมรณภาพใน พ.ศ.2512 สิริอายุ 57 พรรษา 36 ได้รับพระราชทานเพลิงศพที่วัดช้างให้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2518

หลวงพ่อทิมเริ่มสร้าง พระเครื่อง หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2479 เป็น พระหลวงพ่อทวด เนื้อว่าน ซึ่งปัจจุบันหาดูหาเช่ายากยิ่งนัก นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกปฏิสังขรณ์บูรณะวัดช้างให้ ซึ่งนับเป็นศาสนสถานเก่าแก่และเป็นที่ระลึกถึงหลวงพ่อทวด สำหรับพระเครื่องวัตถุมงคลรุ่นที่จะกล่าวถึงนี้คือ "เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อทวด รุ่นแรก" หรือที่เรียกกันว่า "เหรียญหัวโต" ซึ่งนับเป็นการจัดสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 โดยจัดสร้างเป็นเนื้อทองแดง จำนวน 3,000 เหรียญ ซึ่งหมดลงในเวลาไม่นาน เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี2500 จึงต้องสร้างเพิ่มอีก 5,000 เหรียญ แต่ให้แตกต่างกันโดยทำเป็นเนื้อกะไหล่เงินและกะไหล่ทอง

เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อทวด รุ่นแรก เป็นเหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ที่เป็นเหรียญรูปทรงเสมา หูในตัว ด้านหน้า ตกแต่งขอบเป็นลายกระหนก ด้านบนเป็นอักขระขอมอ่านว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทวด นั่งสมาธิบนอาสนะฐานบัวสองชั้น ศีรษะค่อนข้างใหญ่ ด้านข้างทั้งสองเป็นอักษรไทยว่า "หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด" ด้านหลัง พื้นเรียบ ด้านบนเป็นอักขระขอมว่า "นะ มะ พะ ภะ" ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทิม ด้านล่างจารึกชื่อ "พระครูวิสัยโสภณ (ทิม)" คาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้

เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อทวด เหรียญหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก นี้ถ้าสังเกตดูที่อักขระขอมด้านหลัง จะเห็นว่าบางเหรียญมี "รอยเคลื่อน" อันเกิดจากบล็อกพิมพ์เคลื่อนตัว จึงทำให้เกิดการแบ่งพิมพ์ออกเป็น พิมพ์บล็อกไม่เคลื่อนและพิมพ์บล็อกเคลื่อน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงหรือกะไหล่เงิน-ทอง จะเป็นบล็อกเคลื่อน-ไม่เคลื่อน ก็เป็นเหรียญพระเครื่องที่เป็นเลิศในพุทธคุณและเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหาอย่างกว้างขวางทั้งสิ้นครับผม

โดย อ.ราม วัชรประดิษฐ์

ที่มา: www.aj-ram.com/view/เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อทวด รุ่นแรก