ส่วนของสมาชิก

หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม

หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม

หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญพระพุทธ » หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม
Written by: seksan fundungnoen Posted in กรุพระ
Share : แบ่งปันไปยัง facebook

เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2460

"นอกเหนือจากพุทธคุณเป็นเลิศดังกล่าวแล้ว ด้านพุทธลักษณะก็มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน ′เบญจภาคีเหรียญพระพุทธยอดนิยม′ ด้วย"

′เหรียญพระพุทธ′ คือเหรียญที่จำลองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือและศรัทธาลงบนเหรียญ เพื่อความสะดวกต่อการพกพาติดตัว เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและสร้างขวัญกำลังใจ ตามความเชื่อที่ว่าพระองค์จะดูแลและคุ้มครองรักษาให้อยู่รอดปลอดภัย เหรียญพระพุทธที่มีการจัดสร้างในยุคแรกๆ อาทิ เหรียญหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เหรียญหลวงพ่อพระ พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหา วิหาร จ.พิษณุโลก เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เหรียญหลวงพ่อธรรมจักร วัดเขาธรรมามูล จ.ชัยนาท ฯลฯ จะ สังเกตได้ว่าพระพุทธรูปแต่ละองค์ที่นำมาจำลองลงเหรียญนั้น นับเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมา และมีพุทธคุณล้ำเลิศเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ "หลวงพ่อวัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม" ก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีการจำลองลงเหรียญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

25590408_04-1

หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง ปางอุ้มบาตร ความสูงจากปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกศามาลา 170 ซ.ม. (67 นิ้ว) ขนาดเท่าคนธรรมดา ข้อพระกรทั้งสองข้างทำเป็น 2 ท่อน สวมใส่ได้ พุทธลักษณะงดงาม เป็นพุทธศิลปะผสมระหว่างสุโขทัยตอนปลายกับอยุธยาตอนต้น เป็นหนึ่งในตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นที่กล่าวขวัญกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ เริ่มจากที่อาราธนามาประดิษฐาน ณ วัดบ้านแหลม ซึ่งเดิมเป็นป่ารกชัฏ ก็มีการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังปรากฏพุทธคุณเด่นๆ ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ค้าขาย เมตตามหานิยม และแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้ชื่อเสียงขจรไกล เช่น เมื่อคราวที่เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดเมื่อครั้งปี พ.ศ.2416 กระทั่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ทรงศรัทธานับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงศรัทธาหลวงพ่อบ้านแหลมยิ่งนัก ปรากฏหลักฐานจากพระราช หัตถเลขาของล้นเกล้า ร.6 ที่ทรงมีถึงพระมหาสิทธิการ (แดง) เจ้าอาวาส เมื่อครั้งยังดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความบางตอนว่า

"...ปีกลายนี้ สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเมืองสมุทรสงครามในกระบวนหลวง ได้รับสั่งให้คนนำเครื่องสักการะไปถวายพ่อบ้านแหลม และได้รับสั่งตั้งแต่ครั้งนั้นว่า ขอผลอานิสงส์ความทรงเลื่อมใสจงบันดาลให้หายประชวร ครั้นเสด็จกลับถึงกรุงเทพฯ ได้ไม่นานก็หายประชวร จึงทรงระลึกถึงที่ได้ทรงตั้งสัตยาธิฐานไว้สมประสงค์ โปรดพระราชทานปัจจัยเป็นมูลค่า 800 บาท มาเพื่อช่วยในการปฏิสังขรณ์วัดบ้านแหลม ข้าพเจ้าได้สั่งมาให้ท่านพระครูทางกระทรวงธรรมการแล้ว..."

จึงไม่น่าแปลกใจที่วัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดบ้านแหลม จะมีออกมาหลายรุ่นหลายแบบ และยังคงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สำหรับ รุ่นที่จะกล่าวถึงนี้นับเป็น ′เหรียญปั๊มรุ่นแรก′ ที่นอกเหนือจากพุทธคุณเป็นเลิศดังกล่าวแล้ว ด้านพุทธลักษณะก็มีความงดงามโดดเด่นจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน ′เบญจภาคีเหรียญพระพุทธยอดนิยม′ ด้วย

เหรียญปั๊มหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรุ่นแรก ปี พ.ศ.2460 นี้ เท่าที่พบจะมีอยู่ด้วยกัน 3 พิมพ์ คือ พิมพ์แหวกม่าน รูปไข่ หลังตัวหนังสือ พิมพ์รูปไข่ หลังยันต์ห้า และพิมพ์ใบเสมา หลังตัวหนังสือ จัดสร้างเป็นเนื้อเงิน เนื้อสำริด และเนื้อทองฝาบาตร โดยจำนวนการสร้าง ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด

พิธีพุทธาภิเษก นั้น พระเกจิที่เข้าร่วมปลุกเสกล้วนเป็นสุดยอดพระเกจิของเมืองแม่กลองในสมัยนั้น อาทิ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย หลวงพ่อรุณ วัดช้างเผือก หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม และหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เป็นต้น

เรียก ได้ว่าเป็นเหรียญพระพุทธที่มีความสุดยอดของสุดยอดทีเดียว จึงเป็นที่นิยมและแสวงหาอย่างมากในหมู่นักนิยมสะสมเหรียญคณาจารย์ระดับมือ พระกาฬ สนนราคาเล่นหาสูง ของทำเทียมเลียนแบบมีมาก

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ที่มา: www.aj-ram.com/view/เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ปี 2460